• Rulleraes1
 • Rulleraes2

Rulleræs er en kørestolssimulation, der lavet som et low-tech 3D spil beregnet på at kunnne afvikles på ældre skolecomputere.

Det bruges i undervisningssammenhæng i folkeskolens 4.-5. klasse og målet er at give eleverne en øget forståelse for problemer med tilgængelighed i et bymiljø, hvor der typisk er mange forhindringerne for en kørestolsbruger. Der er ikke mange gående, der tænker på at en kantsten eller en sti med løst grus kan være vanskelige forhindringer at passere for en kørestolsbruger.

Spillet er udviklet for Vanførefonden og Dansk Center for Tilgængelighed.

2 Comments

 1. International Disability: Denmark | Accessible Techcomm
  marts 1, 2015

  […] Wheelrace (in Danish) an educational game for school children aged 11-14 to teach kids what life is like when you are bound to a wheelchair. Wheelrace is made by Kongo Interactive and Guppyworks. [Denmark] […]

 2. Ability & Disability Sites for Children and Families | Accessible Techcomm
  marts 2, 2015

  […] Wheelrace (in Danish) an educational game for school children aged 11-14 to teach kids what life is like when you are bound to a wheelchair. Rulleræs is a wheelchair simulation, designed as a low-tech 3D game designed to administrative experience and runs on older school computers. It is used for educational purposes in public school 4th-5th class and the goal is to give students a greater understanding of the problems of accessibility in an urban environment where there typically are many obstacles to a wheelchair user. There are not many going to think of a curb or a path with loose gravel can be difficult hurdles to cross for a wheelchair user. Developed for Vanførefonden and Danish Centre for Accessibility. Wheelrace is made by Kongo Interactive and Guppyworks. [Denmark] […]