Dont_kill_wood

Rapport. Rapporten ser nærmere på de erfaringer som så forskellige virksomheder som CAT, Gyldendal, Egmont, Nordisk Film, Microsoft mfl har gjort sig med hele eller delvise opkøb af mindre kreative virksomheder.
Tilsyneladende er succesraten ikke særlig høj, når store virksomheder køber små kreative virksomheder. Når hverdagen melder sig efter et succesfyldt opkøb, er det åbenbart svært for mange af de opkøbte virksomheder at leve op til forventningerne.

Rapporten vurderer de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med opkøbene og kommer med bud på hvorfor det i nogle tilfælde er gået godt, mens det i de fleste andre ikke er endt lykkeligt.

Rapporten bygger på et omfattende og fortroligt interviewmateriale og er derfor ikke offentliggjort.